Enquête-uitslag initiatiefnemers Overbetuwe Doet

17 september 2020

Initiatiefnemers bedankt voor het invullen van de enquête!

Vorige maand hebben we een enquête gestuurd aan alle initiatiefnemers die afgelopen ronde via Overbetuwe Doet hebben gespaard voor de realisering van hun idee. Met deze enquête kijken we hoe initiatiefnemers Overbetuwe Doet ervaren en wat er beter of anders kan.

Wat gaat er goed?

24 van de 53 initiatiefnemers (die afgelopen ronde meespaarden) vulden de enquête in. Er is veel tevredenheid over de snelheid van het beoordelen van de initiatieven en mensen vinden het overwegend leuk/prima om cheques te verzamelen. Ook gaf bijna 90% van de initiatiefnemers aan dat ze Overbetuwe Doet de volgende keer zeer waarschijnlijk of zeker gaan gebruiken. 

Tips, opmerkingen en onze terugkoppeling

Geef duidelijker aan dat het geld van de gemeente is

We kregen een paar goede tips mee die we zeker gaan uitwerken. Zoals bijvoorbeeld de tip om duidelijker aan te geven dat het bedrag op de waardecheque geld van de gemeente is en dat mensen zelf mogen kiezen aan welk initiatief zij dit bedrag geven.

De waardecheque wordt als reclame gezien

De opmerking dat de nieuwsbrief met waardecheque soms wordt gezien als reclame en bij het oud papier wordt gegooid herkennen we uit de proeffase die we de afgelopen 2 jaar in verschillende dorpen hebben gehouden. Als mensen net bekend zijn met Overbetuwe Doet is dat inderdaad een nadeel, maar we merken dat na enkele rondes (met waardecheques) de bekendheid groter wordt. Daarnaast houden we per dorp rekening met de oud-papier ophaaldagen. Wordt het oud-papier opgehaald in de periode van bezorging, dan wordt de waardecheque pas bezorgd nadat het oud papier is geweest.

Het valt tegen dat er veel mensen zijn die niets doen met de cheque

Wie zich actief inzet en weet wat daarbij komt kijken, begrijpt vaak niet dat anderen de waardecheque links laten liggen. Vanuit ervaringen elders  weten we dat een percentage van 39% geactiveerde cheques hoog is, zeker omdat het de eerste keer was in heel Overbetuwe. De verwachting is dat het activeringspercentage langzaam omhoog kruipt naar mate er meer rondes zijn geweest en de bekendheid groter wordt. Overigens houden we er bij het bepalen van de waarde van de cheque rekening mee dat niet alle cheques worden geactiveerd (zie veelgestelde vragen).

Initiatieven (op website) soms zichtbaar in meerdere dorpen

Verder werd aangegeven dat het fijn zou zijn dat initiatieven van een bepaald dorp op de website niet zichtbaar zijn bij de andere dorpen. Een logische opmerking waar we graag uitleg bij geven. Sommige initiatieven spelen niet in één dorp en hebben een gemeentebreed bereik. Voor hen is het juist prettig als zij zichtbaar worden in alle dorpen die voor hen relevant zijn. We zullen terughoudender zijn met het aanmerken van initiatieven voor heel Overbetuwe.

De volgende ronde met waardecheques
Nogmaals, we willen iedereen bedanken die aan deze enquête heeft meegewerkt. Heb je nog mooie nieuwe ideeën? Hou er dan rekening mee dat de volgende waardecheque eind oktober wordt bezorgd. We zien jouw initiatief graag weer tegemoet!

 

Meld een initiatief aan
Nieuwsbrief

Houd mij op de hoogte van:
Deel deze pagina

Vertel je buren over Overbetuwe Doet

Facebook Twitter E-mail