Spelregels

Als je een initiatief hebt aangemeld, gaat de regisseur met je in gesprek: over wat jullie willen realiseren en hoe dat past binnen Overbetuwe Doet. Daarbij gelden de volgende spelregels. Voor AED-initiatieven zijn er andere spelregels. Deze staan onderaan deze pagina.

Het initiatief draagt bij aan een sterke en leefbare buurt

Het initiatief:

 • komt ten goede aan inwoners van Overbetuwe;
 • heeft geen politieke, religieuze of commerciële doeleinden;
 • is niet (alleen) voor jullie eigen groep en is algemeen toegankelijk voor inwoners van Overbetuwe.

Jullie voeren het initiatief zelf uit

 • Minimaal drie inwoners van verschillende adressen zijn betrokken bij de organisatie en de uitvoering;
 • Er is sprake van vrijwillige inzet en/of een bijdrage in goederen en/of een financiële bijdrage door inwoners;
 • Als het initiatief invloed heeft op anderen, betrekken jullie hen erbij.

Het initiatief valt binnen de geldende wet- en regelgeving

 • Jullie zorgen zelf voor eventuele benodigde vergunningen;
 • Bij het plaatsen van een fysiek object in algemene ruimten zijn jullie zelf verantwoordelijk voor beheer en onderhoud.  De gemeente Overbetuwe is niet aansprakelijk voor schade door derden;
 • Bij een initiatief in de openbare ruimte maken jullie met de gemeente Overbetuwe afspraken over beheer en onderhoud. De gemeente Overbetuwe houdt zich het recht voor om een object te verwijderen (bijv. vanwege onveiligheid).

 Jullie gaan zorgvuldig om met gemeenschapsgeld

 • Er is een duidelijke en realistische begroting voor de uitvoering van het initiatief;
 • Eventuele inkomsten worden gebruikt voor het initiatief zelf of een volgend initiatief;
 • Er is geen bijdrage voor kosten die al zijn gemaakt. Je kan alleen geld inzamelen voorafgaand aan een initiatief;
 • Per initiatief en of initiatiefnemer mag je, per ronde maximaal € 4000 aan waardecheques inzetten. In uitzonderlijke gevallen kan hiervan worden afgeweken;
 • Bij het aanschaffen van materialen blijven deze beschikbaar voor andere initiatieven;
 • Bij het inhuren van professionals moet een factuur overlegd worden waarop een Kamer van Koophandel nummer is opgenomen;
 • Na afloop van het initiatief leveren jullie een overzicht in van de uitgaven inclusief bonnen en facturen. Dit kan digitaal via het platform;
 • Indien er na uitvoering van uw initiatief geld over is, storten jullie dit bedrag terug naar de stichting Overbetuwe Doet.

Donateurs en andere geïnteresseerden worden op de hoogte gehouden

Jullie bepalen zelf hoe je dat wil doen. Doe dit op Overbetuwe Doet in ieder geval:

 • met een update als er iets verandert in de uitvoering;
 • met een verslag en/of foto(‘s) na afloop. Dit ter inspiratie voor anderen en ter verantwoording aan de donateurs en alle inwoners van de gemeente Overbetuwe.

De gemeente Overbetuwe beslist over de maximale bijdrage en houdt zich het recht voor om initiatieven geen financiële ondersteuning te bieden. 

AED-initiatieven

 1. Initiatiefnemers moeten zelf contact zoeken met de Stichting Kloppend Hart voor Overbetuwe als er een AED-initiatief wordt gestart. CONTACT | Stichting Kloppend Hart voor Lingewaard en Overbetuwe
 2. Stichting Kloppend Hart geeft advies aan de gemeente over de locatie.
 3. De gemeente neemt dit advies over.
 4. Initiatiefnemers worden via de Stichting Kloppend Hart gewezen op de mogelijkheden op het gebied van aanschaf en onderhoud van AED’s.
 5. Initiatiefnemers moeten ervoor zorgen dat de AED 24/7 beschikbaar is in de openbare ruimte.
 6. Initiatiefnemers moeten ervoor zorgen dat de AED bij HartslagNu wordt aangemeld Ik meld een AED aan - HartslagNu.
 7. Als Stichting Kloppend Hart een negatief advies geeft, dan wordt het AED-initiatief binnen Overbetuwe Doet afgewezen.  

Stichting Kloppend Hart helpt initiatiefnemers (als ze hierin geïnteresseerd zijn) met het starten van een initiatief gericht op scholing/opleiding van mensen bij het verantwoord en veilig gebruik van de beschikbare AED in de buurt.

 

Lees hier de Voorwaarden en het Privacybeleid van Overbetuwe Doet.

 

Vragen?

Kijk of het antwoord bij 'veelgestelde vragen' staat

0481 700 216

helpdesk@overbetuwedoet.nl

Nieuwsbrief

Houd mij op de hoogte van:Deel deze pagina

Vertel je buren over Overbetuwe Doet