< Terug

Blije Kerk concert: project Stabat Mater

Uitvoering Jenkins’ ‘Stabat Mater’ in Driel, 23-10-2022

De haast perfecte uitvoering van Jenkins’ Stabat Mater op 23 oktober 2022 in Driel was voor alle betrokkenen een groot succes. Voor de bezoekers, het projectkoor, het Arnhems Symphonieorkest NOVA, dirigent Ghassan Alaboud en de soliste Shaza Hayek, de Syrische musici Gaiyth Al Maghoot en Moudar Salame, de inleiders Dick Boerefijn en Ton Rietbergen, en voor de organisatie: Blije Kerk concerten Driel. (Voor ’n verslag: zie > Vorige activiteiten | De Blije Kerk Concerten)
Zo’n 380 bezoekers beleefden de indrukwekkende uitvoering. Deze grote opkomst was zeker ook te danken aan de gemeentelijke actie ‘Overbetuwe Doet’; de goodwill van de supporters door het bestemmen van cheques, en de publiciteit, die rondging in de gemeenten.
Koorleden schreven achteraf dat het een feest was om mee te doen en graag weer van de partij zijn bij een volgende gelegenheid. Ook van de kant van Orkest NOVA niets dan lovende woorden over de samenwerking met het koor, en over ons. Het projectkoor had nog geen naam. Dirigent Ghassan Alaboud, die blijk gaf een sterke band met ieder op te bouwen, suggereerde: ‘Blije kerk koor’ ….  Van de musici vernamen we dat ze met voldoening en plezier de uitvoering konden verzorgen. Wat muziek betreft waarderen ze vooral de akoestiek in de kerk. En ieder roemt de organisatie: de goede voorbereiding en de gastvrije ontvangst.
Voor de Blije Kerk Concerten Driel was deze uitvoering een bijzonder project. Nu werd er niet alleen een podium geboden aan musici, maar het betrof een eigen initiatief vanuit de werkgroep om de uitvoering mogelijk te maken. Het vormen van de een projectkoor, de overleg met Orkest Nova en de dirigent, en de organisatie van de repetities. Met de leden van het projectkoor (uit een wijde omgeving) zijn voorjaar 2022 6 repetities gehouden; koor, orkest en soliste oefenden in het najaar 2 keer extra samen. De uitvoering werd verder verdiept door informatieve inleidingen en een uitgebreid fraai programmaboekje voor de bezoekers. De PR werd verder ondersteund door een speciaal ontworpen poster. Projectleider was Rob Snelders.  
Dit bijzondere project vergde extra investeringen. We noemen: het aanwerven van koorleden, de organisatie van de repetities, aanschaf van partituren, de inleiders, de PR-poster en het programmaboekje.
He bijzondere initiatief resulteerde in een prachtig concert voor een volle kerk!; een absoluut hoogtepunt in de reeks Blije Kerk Concerten.

Wat de begroting en de besteding van de Overbetuwe Doet gelden betreft:

Wat de uitvoering betreft was er voor dit Overbetuwe -  Doet- initiatief 700 euro opgevoerd mbt. publiciteit om voldoende belangstellenden te motiveren tot bezoek van deze klassieke muziek. Hiervoor zijn posters ontworpen en gedrukt.
Daarnaast is de uitvoering verrijkt met een fraai verzorgd informatief programmaboekje. We voegen hierbij de factuur van de grafisch ontwerper Patrick Nas mbt. de posters en het programmaboekje.

Met de Overbetuwe Doet-gelden konden we zo voor dit speciale project 500 euro extra investering in publiciteit. 

Verder is de uitvoering verdiept  door de inleiding van 2 deskundigen (een nieuw programmaonderdeel).  Een investering die 200 euro vergde.  


We zagen genoemde extra investeringen resulteren in een grote opkomst: er waren 380 bezoekers. Op de uitvoering van de Mattheus-Passie na  de grootste opkomt van de serie concerten van de Blijke Kerk.  (Al zal een causaal verband bewijs lastig te bewijzen zijn). 

Initiatief uitgevoerd
23 oktober 2022

Organisator
Blije Kerk Concerten

Locatie
Katholieke kerk

Opgehaald bedrag
€ 700,00

Vragen?

Kijk of het antwoord bij 'veelgestelde vragen' staat

0481 700 216

helpdesk@overbetuwedoet.nl

Nieuwsbrief

Houd mij op de hoogte van:
Deel deze pagina

Vertel je buren over Overbetuwe Doet