Een Fruitig Idee ! tbv De Voedselbank

Op 10 februari 2021 is middels een ingezonden brief in het 'Gemeente Nieuws' door Reinoud Post het startschot gegeven voor het initiatief "EEN FRUITIG IDEE" met als doel fruit dat niet geplukt wordt, en hierdoor verloren dreigt te gaan, te gaan plukken voor de Voedselbank.

Half augustus 2021 is, na de aanmelding van een tiental vrijwillgers, begonnen met het plukken van fruit verdeeld over diverse locaties in Overbetuwe. Dit leverde aan het eind van het plukseizoen (half november) naar schatting tussen de 7 en 8 duizend kilo fruit op.

Dankzij deelname, voorjaar 2022, aan "Overbetuwedoet" waar we vroegen om diverse plukhulpmiddelen om de oogst verder uit te kunnen bouwen en meer publicaties over ons initiatief in diverse nieuwsbladen konden we in augustus van start gaan met een dertigtal aangemelde vrijwilligers. Ook mochten we gaan plukken in enkele nieuwe grote boomgaarden. Uiteindelijk leverde dat aan het eind van dat plukseizoen maar liefts 25740 kilo fruit op. Dankzij deze grote opbrengst hebben we toen naast de voedselbank Nijmegen/Overbetuwe ook de voedselbank Arnhem van fruit kunnen voorzien.

Ook dit jaar hebben we weer meegedaan met "Overbetuwedoet". Dankzij het geld, ontvangen van de gedoneerde cheques in 2022 en 2023, hebben we de benodigde plukhulpmiddelen kunnen aanschaffen die een belangrijke bijdrage hebben geleverd met het realiseren van een mooi oogstresultaat.

Op 1 augustus van dit jaar was onze eerste plukactie. De laatste laatste plukactie was op 21 november.

Dankzij de medewerking van diverse professionele fruittelers en particaliere fruitboombezitters hebben we dit jaar met 32 enthousiaste vrijwilligers maar liefst 29417 kilo fruit (pruimen, handperen, stoofperen en appels) geplukt. Iedereen die hieraan meegewerkt heeft natuurlijk heel erg bedankt!

Natuurlijk zullen we volgend jaar weer met veel enthousiasme fruit voor de voedselbanken gaan plukken en hopen dat de vrijwilligers ook weer met evenveel plezier gaan meedoen.

Initiatief uitgevoerd
14 augustus 2023 t/m
13 november 2023

Organisator
Fruitig Idee ! tbv De Voedselbank

Locatie
Fruitbomen verspreid over heel Gemeente Overbetuwe die staan op gemeente grond, professionele fruittelers en particuliere fruitboom bezitters.

Opgehaald bedrag
€ 179,95

Vragen?

Kijk of het antwoord bij 'veelgestelde vragen' staat

0481 700 216

helpdesk@overbetuwedoet.nl

Nieuwsbrief

Houd mij op de hoogte van:Deel deze pagina

Vertel je buren over Overbetuwe Doet