Spelregels

Alle aanvragen worden beoordeeld aan de hand van de volgende spelregels:

 • Het initiatief komt ten goede aan de inwoners van gemeente Overbetuwe;
 • Het initiatief is toegankelijk voor inwoners uit de gemeente Overbetuwe;
 • Het initiatief houdt rekening met de maatregelen tegen het coronavirus
 • Het initiatief heeft geen politieke, religieuze of commerciële doeleinden;
 • Heeft u dit jaar al € 4000 aan waardecheques verzilverd, dan kunt u niet nóg een initiatief indienen;
 • Het initiatief valt binnen de geldende wet- en regelgeving;
 • U zorgt zelf voor het verkrijgen van eventuele benodigde vergunningen; 
 • U zorgt zelf voor de uitvoering van uw initiatief;
 • Minimaal drie inwoners van verschillende adressen zijn betrokken bij de organisatie en uitvoering van het initiatief;
 • Heeft je initiatief invloed op anderen, betrek hen dan hierbij.
 • Voor de uitvoering van het initiatief is er sprake van een vrijwillige inzet en/of een bijdrage in goederen en/of een financiële bijdrage door inwoners; 
 • U heeft een duidelijke en realistische begroting voor de organisatie en uitvoering van het initiatief;
 • Eventuele inkomsten uit een initiatief mogen alleen gebruikt worden voor het initiatief zelf of een volgend initiatief;
 • Er is geen bijdrage voor kosten die al zijn gemaakt. U kunt alleen geld inzamelen voorafgaand aan een initiatief; 
 • Bij het aanschaffen van materialen blijven deze beschikbaar voor andere initiatieven en initiatiefnemers;
 • Bij het plaatsen van een fysiek object in de openbare ruimte of algemene ruimten is de initiatiefnemer verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud hiervan. De gemeente Overbetuwe is niet aansprakelijk voor schade door derden. De gemeente Overbetuwe houdt zich het recht voor om het object te verwijderen; 
 • U maakt na afloop van het initiatief een verslag met foto(‘s) ter inspiratie voor en ter verantwoording aan de donateurs en alle inwoners van de gemeente Overbetuwe;
 • U levert na afloop van uw initiatief een overzicht in van uw uitgaven inclusief bonnen en facturen. Hiervoor ontvangt u per e-mail een invulformulier bij uitbetaling van het initiatief.
 • Indien er na uitvoering van uw initiatief geld over is, stort u dit bedrag terug naar de stichting Overbetuwe Doet;
 • Bij het inhuren van professionals moet een factuur overlegd worden waarop een Kamer van Koophandel nummer is opgenomen.

De gemeente Overbetuwe beslist over de maximale bijdrage en houdt zich het recht voor om initiatieven geen financiële ondersteuning te bieden.

Lees hier de Voorwaarden en het Privacybeleid van Overbetuwe Doet.

 

Meld een initiatief aan
Nieuwsbrief

Houd mij op de hoogte van:
Deel deze pagina

Vertel je buren over Overbetuwe Doet

Facebook Twitter E-mail